Babītes novada PII
"Saimīte"

2018. gada 20 . augustā

Vārda dienas: Bernhards, Boriss

Pulciņi

Māla pulciņš
bērniem no 2 g.v., vadītāja Dzinta Cirse

Vokālais ansamblis “Mazās pērlītes”
bērniem no 4 g.v., vadītāja Liena Bernharde

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš pirmsskolā
bērniem no 4 g.v., vadītāja Eva Ulpe-Upīte

Ritmikas un sporta deju pamati
bērniem no 3 g.v., vadītāja Ella Belugina

Burtiņskola “Riti raiti valodiņa”
bērniem no 5 g.v., vadītāja Ieva Vanaga

Sporta pulciņš “Sportotprieks”
bērniem no 4 g.v., vadītāja Rudīte Lapšāne

Tautas deju pulciņš
bērniem no 3 g.v., vadītāja Liene Šveicere

atpakaļ