Mārupes novada PII
"Saimīte"

2024. gada 22 . aprīlī

Vārda dienas: Armanda, Armands

Angļu valoda

Angļu valodas apguve PII “Saimīte”

 

Apgūstot svešvalodu, bērns uzzina, ka pasaulē ir citas valodas, citas valstis, cilvēki, kas vienlaikus ir līdzīgi un atšķirīgi no mums. Jaunas valodas apguve attīsta atmiņu, uzmanību, paplašina redzesloku, uzlabojas motorikas prasmes, bet pats galvenais – tiek ielikti pamati interesei par plašāku pasauli – citām valstīm, cilvēkiem un valodām.

PII “Saimīte” angļu valodas nodarbības tiek nodrošinātas visiem bērniem no trīs līdz sešu gadu vecumam, kā daļa no pirmsskolas vispārīgās izglītības programmas. Piecgadniekiem un sešgadniekiem angļu valodas nodarbības notiek trīs reizes nedēļā, četrgadniekiem – divas reizes, bet trīsgadniekiem – vienu reizi nedēļā.

Lai dažādotu nodarbības un piedāvāto mācību saturu, katru nedēļu bērniem angļu valodas nodarbību laikā tiek organizētas filmu un grāmatu dienas (“Movie Day” un “Book Day”), kurās apgūstam bērnu stāstu un filmiņu klasiku angļu valodā. Tā kā lielākā daļa bērnu bērnudārzā vēl tikai apgūst lasīt un rakstīt prasmi, angļu valodas apguvē regulāri izmantojam dziesmas, skaitāmpantus, zīmēšanu, kā arī veidojamo masu. Bērniem prieku sagādā “bilžu diktāts”, kur skolotāja nosauktais vārds jāpārvērš zīmējumā. Labs svešvalodas mācību palīglīdzeklis bērnudārza vecuma bērniem ir veidojamā masa, kuru izmantojam, lai veidotu dažādus priekšmetus un dzīvniekus, tādējādi kombinējot sīkās motorikas, fonētiskās uztveres un tēlainās asociācijas mijiedarbi. Mierīgā un radošā atmosfērā savām rokām veidotas “big pancake, small pancake” vai “long snake, short snake” viegli paliek atmiņā gan kā vārdi, gan asociācijas ar konkrētu priekšmetu vai darbību.

Visu vecumu bērniem, bet jo īpaši pašiem mazākajiem, angļu valoda “Saimītē” tiek mācīta, izmantojot dziesmas un ritmizētus tekstus (skaitāmpantus). Šajā vecumā bērni nereti vēl nav pilnībā apguvuši savu dzimto valodu, tāpēc mūzika un dziesmas ir ideāls vidutājs starp bērnu, skolotāju un valodu. Šajā vecumā bieži var novērot, ka bērns svešvalodā raiti dzied vēl pirms viņš sāk apzināti izteikt un virknēt vārdus.

Dziesmas ir autentisks valodas materiāls, dziesmās valoda izpaužas tās dabiskajās struktūrās un saturiskajā kontekstā. Dziesmām raksturīgs frāžainums, kas pat pavisam maziem bērniem ļauj iegaumēt prāvus jau gatavus svešvalodas fragmentus. Melodija un ritms palīdz apgūto tekstu nostiprināt ne vien īstermiņa, bet arī ilglaicīgajā atmiņā.

Agrīnā bērnība ir ļoti piemērota, lai uzsāktu svešvalodu apguvi – bērni ir atvērti jaunai, pozitīvai pieredzei. Bērnu darbīgā iztēle un dzīvā interese par visu jauno, sniedz skolotājam neierobežotas iespējas palīdzēt bērniem apgūt un nostiprināt angļu valodas pamatus.

Angļu valodas skolotāja Linda Tomase

atpakaļ