Mārupes novada PII
"Saimīte"

2024. gada 29 . maijā

Vārda dienas: Maksis, Raivis, Raivo

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (mūzika)

Mūzikas nozīme pirmsskolā.

Mūzikai ir ļoti liela nozīme pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstībā.  Tieši, pirmsskolā, kur bērns mācās rotaļājoties, muzikālās darbības veidi nodrošina bērna vajadzību pašrealizēties un radoši izpausties.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte” mūzikas rotaļnodarbībās bērni ar prieku dzied, dejo, Iesaistās rotaļās, klausās mūziku, apgūst mūzikas un ritma instrumentu spēli, iestudē muzikālas izrādes, iepazīstas ar mūzikas teorijas ABC  (nošu nosaukumi, ritms, metrs, dinamiskās zīmes, tempa apzīmējumi, u.c.).

Ikdienas rotaļnodarbībās tiek veicināta katra bērna radošā izpausme atbilstoši bērna spējām: Iejūtoties mazā “komponista” lomā, sacerot savas dziesmas, ritma vingrinājumus ar skanošajiem žestiem, ieklausoties mūzikas noskaņā, izdejojot un zīmējot dzirdēto.

Mūzika ir tā, kas rada svētkus. Bērni iepazīst Gadskārtu ciklu caur folkloras mantojumu, kurš veido nacionālo piederības sajūtu Latvijai. Bērnu ikdiena tiek bagātināta ar citiem jautriem un izzinošiem pasākumiem. Tādiem, kā “Multfilmu varoņu ballīte’’, “’Putras dienas”, “Ceļojums apkārt pasaulei”, “Balonu ballīte”, “’Ceļojums uz saldumu zemi”, “’Kurpju balle’’, un citiem.

Radot interesi par mūziku pirmsskolā, bērnam rodas vēlme muzicēt arī ikdienā. Tāpēc vecākiem, ieteikums, atbalstīt bērna muzicēšanu. Vēlams, lai arī mājās bērnam būtu kāds ritma vai mūzikas instruments, ieraksti ar bērnu dziesmām.

Kopā, sadarbojoties skolotājiem un vecākiem, ir iespējams veidot bērna muzikālo gaumi, vēlmi dziedāt un muzicēt.

 

atpakaļ