Mārupes novada PII
"Saimīte"

2024. gada 22 . aprīlī

Vārda dienas: Armanda, Armands

Sociālais pedagogs

Ik dienu bērni socializējas gan ģimenē, gan bērnudārzā – gūst jaunu pieredzi, pilnveido savas sociālās un dzīves prasmes.  Bērnudārzs ir vieta, kur mūsu bērni pavada ļoti lielu un būtisku savas dzīves daļu. Mūsu ikdienas dzīve sastāv no daudz dažādiem notikumiem – tie varbūt gan patīkami, gan mazāk patīkami. Sociālais pedagogs palīdz risināt dažādas situācijas un ir kā atbalsts bērnu vecākiem un grupu pedagogiem. Ikdienā tiek veikts profilaktiskais darbs sociālo prasmju pilnveidošanai, jaunu zināšanu apgūšanai, grupu saliedēšanai un vienaudžu savstarpējo attiecību uzlabošanai.

Ko dara pirmsskolas sociālais pedagogs?

  • Atbalsta bērnu, pedagogu, ģimeni problēmsituācijās, palīdz rast to risinājumu.
  • Sekmē bērnu komunikācijas prasmes, prasmes risināt konfliktus, argumentējot savu viedokli un respektējot citu domas, palīdz veidot savstarpējās attiecības ar vienaudžiem, pedagogiem, ģimenes locekļiem un sabiedrību.
  • Nepieciešamības gadījumā veic individuālo darbu ar bērniem, kuriem nepieciešama konkrētu prasmju un iemaņu uzlabošana.
  • Sniedz informāciju vecākiem par viņu bērnu uzvedību.
  • Nodrošina konsultācijas vecākiem, lai palīdzētu izprast bērna izturēšanās un pielāgošanās problēmu iemeslus.
  • Sociālais pedagogs piedalās nodarbībās un vēro bērnu uzvedību, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, grupas biedriem. Cenšas laikus pamanīt un novērst problēmas un konfliktus.
  • Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.

Sociālais pedagogs Anda Daugule
28771562

atpakaļ