Babītes novada PII
"Saimīte"

2020. gada 28 . septembrī

Vārda dienas: Lana, Sergejs, Svetlana

Grupas

1. “Mazputniņi”
skolotāja  Evita Čudarāne, Linda Brauna skolotāju palīgs Dace Dukule un Iveta Borodinova

2. “Pīlādzīši”
skolotājas Rita Čivča un Liene Jonāne, skolotāju palīgs Inese Odoļska

3. “Rakari”
skolotājas Ieva Vanaga un Maira Kibermane, skolotāju palīgs Edīte Lazdiņa un Inese Solovjova

4. “Knīpas un knauķi”
skolotājas Aina Mauriņa un Sarmīte Briuka, skolotāju palīgs Valdona Rozīte

5. “Bitītes”
skolotājas Alla Čirkuna un Indra Kārkliņa, skolotāju palīgs Inese Pluce

6. “Cālēni”
skolotājas Dace Munda un Lidija Terlanova, skolotāju palīgs Jolanta Korsaka

7. “Podziņas”
skolotājas Ingūna Dobičinaite un Iveta Kārkliņa , skolotāju palīgs Ilona Frolova

8. “Rūķīši”
skolotājas Veronika Badejeva un Inesa Kostjukeviča , skolotāju palīgs Ingūna Krivenoka

9. “Skudriņas”
skolotājas Vita Kalvāne un Solveiga Irbeniece, skolotāju palīgs Astra Štrausa

10. “Pīlēni”
skolotājas Signe Sauja un Agnese Benuža, skolotāju palīgs Gunta Barone un Olga Boka

11. “Mārītes”
skolotājas Anna Guza-Ziemele un Rūta Zuzule, skolotāju palīgs Iveta Ozoliņa un Olga Boka

12. “Spārītes”
skolotājas Eva Ulpe un Marija Gļauda, skolotāju palīgi Aija Apiņa-Kauliņa un Līga Visocka

13. “Taurenīši”
skolotājas  Ilona Maiere un Liene Zunde, skolotāju palīgs Anita Rimšāne

14. “Sienāzīši”
skolotājas Jūlija Breijere un Laura Liepiņa, skolotāju palīgi Gunta Jonāne

atpakaļ