Babītes novada PII
"Saimīte"

2019. gada 19 . novembrī

Vārda dienas: Betija, Elizabete, Liza, Līze

Grupas

1. “Mazputniņi”
skolotājas Ina Dinsberga un Evita Čudarāne, skolotāju palīgs Dace Dukule un Iveta Borodinova

2. “Pīlādzīši”
skolotājas Rita Čivča un Liene Jonāne, skolotāju palīgs Inese Odoļska

3. “Rakari”
skolotājas Ieva Vanaga un Maira Kibermane, skolotāju palīgs Edīte Lazdiņa

4. “Knīpas un knauķi”
skolotājas Aina Mauriņa un Sarmīte Briuka, skolotāju palīgs Ludmila Voišnaroviča

5. “Bitītes”
skolotājas Sintija Araka un Indra Kārkliņa, skolotāju palīgs Inese Pluce

6. “Cālēni”
skolotājas Dace Munda un Mārīte Bitāne, skolotāju palīgs Jolanta Korsaka

7. “Podziņas”
skolotājas Veronika Badejeva un Anita Sootee, skolotāju palīgi Ingūna Krivenoka

8. “Rūķīši”
skolotājas Ingūna Dobičinaite un Iveta Kārkliņa, skolotāju palīgs Valdona Rozīte

9. “Skudriņas”
skolotājas Vita Kalvāne un Solveiga Irbeniece, skolotāju palīgs Sanita Užāne

10. “Pīlēni”
skolotājas Alla Čirkuna un Agnese Benuža, skolotāju palīgs Gunta Barone

11. “Mārītes”
skolotājas Anna Guza-Ziemele un Rūta Zuzule, skolotāju palīgs Iveta Ozoliņa

12. “Spārītes”
skolotājas Eva Ulpe un Marija Gļauda, skolotāju palīgi Aija Apiņa-Kauliņa un Ilona Alkšere

13. “Taurenīši”
skolotājas  Ilona Maiere, skolotāju palīgs Sandra Bīgestāne un Olga Boka

14. “Sienāzīši”
skolotājas Jūlija Breijere un Linda Grīnberga, skolotāju palīgi Gunta Jonāne un Olga Boka

atpakaļ