Babītes novada PII
"Saimīte"

2021. gada 17 . jūnijā

Vārda dienas: Artis, Artūrs

Grupas

1. “Mazputniņi”
skolotāja  Ilva Ādmīdiņa, skolotāju palīgs Dace Dukule un Iveta Borodinova

2. “Pīlādzīši”
skolotājas Rita Čivča un Liene Jonāne, skolotāju palīgs Inese Odoļska

3. “Rakari”
skolotājas Ieva Vanaga un Maira Kibermane, skolotāju palīgs Edīte Lazdiņa un Inese Solovjova

4. “Knīpas un knauķi”
skolotājas Aina Mauriņa un Sarmīte Briuka, skolotāju palīgs Līga Socka

5. “Bitītes”
skolotājas Alla Čirkuna un Indra Kārkliņa, skolotāju palīgs Inese Pluce

6. “Cālēni”
skolotājas Dace Munda un Sandra Filipsone, skolotāju palīgs Jolanta Korsaka

7. “Podziņas”
skolotājas Ingūna Dobičinaite un Iveta Kārkliņa , skolotāju palīgs Ilona Frolova

8. “Rūķīši”
skolotājas Veronika Badejeva un Inesa Kostjukeviča , skolotāju palīgs Ingūna Krivenoka

9. “Skudriņas”
skolotājas Vita Kalvāne un Solveiga Irbeniece, skolotāju palīgs Astra Štrausa

10. “Pīlēni”
skolotājas Signe Sauja un Agnese Benuža, skolotāju palīgs Gunta Barone un Olga Boka

11. “Mārītes”
skolotāja Ivita Puga ,Ilze Skreija skolotāju palīgs Iveta Ozoliņa un Olga Boka

12. “Spārītes”
skolotājas Eva Ulpe un Marija Gļauda, skolotāju palīgi Aija Apiņa-Kauliņa un Anita Rimšāne

13. “Taurenīši”
skolotājas  Ilona Maiere un Liene Zunde, skolotāju palīgs Valdona Rozīte

14. “Sienāzīši”
skolotājas Jūlija Breijere un Laura Liepiņa, skolotāju palīgi Gunta Jonāne

atpakaļ