Babītes novada PII
"Saimīte"

2018. gada 24 . septembrī

Vārda dienas: Agris, Agrita

Grupas

1. “Mazputniņi”
skolotājas Marija Gļauda un Ivita Puga, skolotāju palīgs Edīte Lazdiņa

2. “Pīlādzīši”
skolotājas Rita Čivča un Liene Jonāne, skolotāju palīgs Inna Tomele

3. “Rakari”
skolotājas Ilva Ādmīdiņa un Maira Kibermane, skolotāju palīgs Valdona Rozīte

4. “Knīpas un knauķi”
skolotājas Aina Mauriņa un Anna Guza-Ziemele, skolotāju palīgs Inese Pluce

5. “Bitītes”
skolotājas Ieva Vinogradova un Indra Kārkliņa, skolotāju palīgs Ilze Brunevica

6. “Cālēni”
skolotājas Ieva Urtāne un Mārīte Bitāne, skolotāju palīgs Jolanta Korsaka

7. “Podziņas”
skolotājas Inese Solovjova un Anita Sootee, skolotāju palīgs Ingūna Krivenoka

8. “Rūķīši”
skolotājas Ingūna Dobičinaite un Iveta Kārkliņa, skolotāju palīgs Olga Boka

9. “Skudriņas”
skolotājas Vita Kalvāne un Evita Čudarāne, skolotāju palīgs Sanita Užāne

10. “Pīlēni”
skolotājas Alla Čirkuna un Agnese Benuža, skolotāju palīgs Dana Alkšere

11. “Mārītes”
skolotājas Līga Bārzdaine un Sandra Leonoviča, skolotāju palīgs Iveta Ozoliņa

12. “Spārītes”
skolotājas Eva Ulpe-Upīte un Liene Birzniece, skolotāju palīgs Aija Apiņa-Kauliņa

13. “Taurenīši”
skolotājas Liene Zunde un Ilona Maiere, skolotāju palīgi Sandra Bīgestāne un Ilona Frolova

14. “Sienāzīši”
skolotājas Jūlija Breijere un Linda Brauna, skolotāju palīgi Gunta Jonāne un Ilona Frolova

atpakaļ