Babītes novada PII
"Saimīte"

2019. gada 16 . jūlijā

Vārda dienas: Estere, Hermīne

Grupas

1. “Mazputniņi”
skolotājas Marija Gļauda un Ivita Puga, skolotāju palīgs Edīte Lazdiņa

2. “Pīlādzīši”
skolotājas Rita Čivča un Liene Jonāne, skolotāju palīgs Inese Odoļska

3. “Rakari”
skolotājas Ina Dinsberga un Maira Kibermane, skolotāju palīgs Dace Dukule

4. “Knīpas un knauķi”
skolotājas Aina Mauriņa un Sarmīte Briuka, skolotāju palīgs Ludmila Voišnaroviča

5. “Bitītes”
skolotājas Ieva Vinogradova un Indra Kārkliņa, skolotāju palīgs Inna Tomele

6. “Cālēni”
skolotājas Ieva Urtāne un Mārīte Bitāne, skolotāju palīgs Jolanta Korsaka

7. “Podziņas”
skolotājas Veronika Badejeva un Anita Sootee, skolotāju palīgi Ingūna Krivenoka un Iveta Borodinova

8. “Rūķīši”
skolotājas Ingūna Dobičinaite un Iveta Kārkliņa, skolotāju palīgs Valdona Rozīte

9. “Skudriņas”
skolotājas Vita Kalvāne un Evita Čudarāne, skolotāju palīgs Sanita Užāne

10. “Pīlēni”
skolotājas Alla Čirkuna un Agnese Benuža, skolotāju palīgs Dana Alkšere

11. “Mārītes”
skolotājas Anna Guza-Ziemele un Sandra Leonoviča, skolotāju palīgs Iveta Ozoliņa

12. “Spārītes”
skolotājas Eva Ulpe un Liene Birzniece, skolotāju palīgi Aija Apiņa-Kauliņa un Ilona Alkšere

13. “Taurenīši”
skolotājas Rūta Zuzule un Ilona Maiere, skolotāju palīgs Sandra Bīgestāne

14. “Sienāzīši”
skolotājas Jūlija Breijere un Linda Grīnberga, skolotāju palīgi Gunta Jonāne

atpakaļ