Mārupes novada PII
"Saimīte"

2024. gada 22 . aprīlī

Vārda dienas: Armanda, Armands

Rotaļnodarbības

Pirmsskolā mācību saturu bērns apgūst integrētā mācību procesā – rotaļnodarbībā visas dienas garumā.

Saskaņā ar vadlīnijām pirmsskolas izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un pamatprasmes –

  • valodu;
  • sociālās un pilsoniskās;
  • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā;
  • veselības un fiziskās aktivitātes;
  • dabaszinātņu;
  • matemātikas;
  • tehnoloģiju jomās.

SKM_C22723090115010

SKM_C22723090115150

Caurviju prasmes ir pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats. Tās ietver bērna darbības kognitīvos, emocionālos un sociālos aspektus, kas palīdz apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes cilvēka darbībai nozīmīgās jomās. Vienlaikus caurviju prasmju attīstība ir svarīgs pirmsskolas izglītības mērķis, jo tās arvien vairāk nepieciešamas daudzveidīgās, to skaitā nepazīstamās un kompleksās situācijās.SKM_C22719090314580Pirmsskolā bērnam ir svarīgi ikdienā attīstīt vērtībās balstītus ieradumus. Vērtības un tikumus nevar tieši iemācīt, tos cilvēks apgūst visu mūžu, saredzot sev nozīmīgas vērtības ikdienas saziņā un mijiedarbē gan ģimenē, gan pirmsskolā, gan draugu un plašākas sabiedrības lokā. Pirmsskolā skolotājs veicina vecumposmam atbilstošu ieradumu veidošanos.

SKM_C22719090314590

 

 

atpakaļ