Babītes novada PII
"Saimīte"

2020. gada 05 . jūnijā

Vārda dienas: Igors, Ingvars, Margots

#

Cienījamie vecāki!

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 7. maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” izsludināt visā Latvijas teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā un Babītes novada 2020. gada 14. maija domes ārkārtas sēdes protokola NR. 8 pielikumu, no 2020. gada 18. maija tiek atsākta pirmsskolas grupu darbība:

• No 2020.gada 18. maija līdz 2020.gada 29. maijam nodrošinot obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu (5-6 gadus veci bērni) sagatavošanu pamatizglītības ieguvei klātienē (pirmsskolas grupas “Mazputniņi”, “Skudriņas”, “Bitītes”, “Pīlādzīši”,” Rakari”, “Knīpas un Knauķi”, “Rūķīši”, “Cālēni”). Ja bērns neapmeklē izglītības iestādi, programmas apguve tiek nodrošināta attālināti.

No 2020.gada 18. maija līdz 2020.gada 29. maijam, organizējot dežūrgrupu darbību bērniem līdz obligātās izglītības vecumam (pirmsskolas grupas “Spārītes”, “Podziņas”, “’Sienāzīši”);

• Bērnu ēdināšanu nodrošinot grupas telpā;
• Grupu garderobes telpās drīkst uzturēties vienlaicīgi vienas ģimenes pārstāvji.

No 2020.gada 1. jūnija tiks organizēta dežūrgrupu darbība visu pirmsskolas izglītības vecuma bērniem.

Sabiedrībā joprojām notiek COVID -19 vīrusa izplatība. Būsim sociāli atbildīgi valsts ārkārtējās situācijas izsludināto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanā.

Paldies par sapratni un cieņas pilnu attieksmi vienam pret otru šajā sarežģītajā laikā.

Visiem izturību un veselību vēlot, PII “Saimīte” vadītāja Inga Erdmane - Hermane
2020. gada 18. maijs.

Jaunākie Notikumi

21 Dec
2017
2017-12-20 10.15.42

Ar gaismiņu sirsniņā

Decembris “Saimītē” bijis ļoti darbīgs mēnesis – īpaši tika aktualizēta labdarības tēma. Ikdienā ar bērniem daudz runājam par iejūtību vienam…

20 Dec
2017
info

Informācija vecākiem!

20.08.2013. iepirkuma BNP2013/33 rezultātā tika noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu ar SIA IRG. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem…

08 Dec
2017
IMG_2408

Latvija – manas mājas

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” 2017./2018. māc. gadam kā vienu no galvenajiem gada uzdevumiem mācību un audzināšanas darbā izvirzīja stiprināt izglītojamo…