Babītes novada PII
"Saimīte"

2020. gada 28 . septembrī

Vārda dienas: Lana, Sergejs, Svetlana

Rādīt sākumlapā

Pārtikas paku izsniegšana bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm notiks 18. un 19. jūnijā

03.06.2020 09:50
pārtkas-pakas-848x565

27. maija domes sēdē  lemts par iespēju turpināt organizēt pārtikas paku izsniegšanu novadā deklarētiem bērniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

Paku izsniegšana notiks līdzīgā kārtībā kā iepriekš  – vairākos punktos sekojošos datumos un laikos:

  • ceturtdien, 18. jūnijā, no plkst. 15.00 – 19.00;
  • piektdien, 19. jūnijā, no plkst. 9.00 – 14.00. 

Pakas, kas paredzētas bērniem, kuri mācās Babītes vidusskolā vai apgūst pirmsskolas izglītību kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, varēs saņemt attiecīgajā mācību iestādē:

  • Babītes vidusskolā (Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā, iekšpagalma pusē, tālruņi uzziņām: 67914834, 26515510) Babītes vidusskolas izglītojamie;
  • Pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte” (Rīgas ielā 7, Piņķos, Babītes pagastā, pie virtuves durvīm, tālrunis uzziņām: 27089006) pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” audzēkņi;
  • Babītes pirmsskolas izglītības iestādē (Priežu ielā 1, Babītē, Babītes pagastā, tālrunis uzziņām: 20223090) Babītes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi.

Savukārt pakas, kas sarūpētas Salas sākumskolas izglītojamajiem, tiks izsniegtas Sociālajā dienestā (“Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, tālruņi uzziņām: 67147161, 25422127).

Bērniem, kas Babītes novada administratīvajā teritorijā deklarēti, bet izglītību iegūst citur, paku izsniegšana tiks organizēta atbilstoši dzīves vietai:

  • Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā (Piņķos, Centra ielā 3, Babītes pagastā, tālrunis uzziņām: 66662859) iedzīvotājiem no sekojošiem ciemiem: Lapsas, Dzilnuciems, Brīvkalni, Beberbeķi, Piņķi, Priežciems, Vīkuļi, Klīves, Sēbruciems, Kaģi;
  • Babītes novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiālē ,,Babīte’’ (Liepu alejā 17, Babītē, Babītes pagastā, tālrunis uzziņām 67914924) iedzīvotājiem no sekojošiem ciemiem: Mežāres, Babīte, Spilve, kā arī tiem bērniem, kas deklarēti Babītes novadā, bet fakstiskā dzīvesvieta atrodas citur; 
  • Sociālajā dienestā (“Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, tālruņi uzziņām: 67147161, 25422127) iedzīvotājiem no sekojošiem ciemiem: Spuņciems, Gātciems, Kūdra.

Pārtikas pakas tiks izsniegtas ģimenēm, kas līdz 29. maijam aizpildījušas elekronisko pieteikšanās formu pašvaldības mājas lapā.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar konkrēto pakas izsniegšanas punktu! Pakas tiks izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ar ģimenēm, kuras pieteikušās pārtikas paku saņemšanai, bet neatbilst maznodrošinātas, trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes statusam, Babītes novada pašvaldības administrācija sazināsies individuāli. 

Aprīlī pārtikas pakas sarūpētas 160 ģimenēm, attiecīgi – 419 bērniem, maijā  – 182 ģimenēm, attiecīgi – 476 bērniem.

Pārtikas paku sagatavošanu nodrošina ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA “IRG”.

*Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (vai līdz vispārizglītojošās skolas beigšanas brīdim, vai nestrādājoši pilngadīgi bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā), ja visi bērni un vismaz viens no bērnu vecākiem vai bērnu likumiskais pārstāvis ir deklarēti  vienā dzīvesvietā, Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā). 

atpakaļ